Tuptuś - O nas

Cennik

W naszym żłobku każde dziecko ma zagwarantowane BEZPŁATNIE ZAJĘCIA ADAPTACYJNE. 

OFERUJEMY:

Każda rozpoczęta godzina poza wykupionym pakietem wynosi 20,00 zł.

Żłobek korzysta z dofinansowania do pobytu dziecka z programu Maluch+. Wysokość kwoty dofinansowania na 2021 rok wynosi 80 zł na 1 m-c.

UWAGA!
Wpłata wpisowego jest bezzwrotna i równoznaczna z podpisaniem umowy przedwstępnej.

W naszym żłobku każde dziecko ma zagwarantowane BEZPŁATNIE ZAJĘCIA ADAPTACYJNE. 

OFERUJEMY:

PAKIET MIESIĘCZNY:

Pakiet dla dzieci – pełne czesne na 2021 r. za jeden miesiąc pobytu dziecka w żłobku wynosi:

  1. 600,00 zł dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osiek Mały;
  2. 1000,00 zł dla dzieci zamieszkałych poza terenem gminy.

Pakiet zawiera:

  • Całodzienną (10h) opiekę miesięczną nad dzieckiem
  • Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe
  • Napoje

Każda rozpoczęta godzina poza wykupionym pakietem wynosi 20,00 zł.

Żłobek korzysta z dofinansowania do pobytu dziecka z programu Maluch+. Wysokość kwoty dofinansowania na 2021 rok wynosi 80 zł na 1 m-c.

WPISOWE

Wpisowe wynosi 200,00 zł za jeden rok i obejmuje:

  • wyprawkę maluszka (ręcznik, śliniak, materiały kosmetyczno-higieniczne z wyłączeniem pampersów, materiały plastyczne),
  • ubezpieczenie NNW.

UWAGA!
Wpłata wpisowego jest bezzwrotna i równoznaczna z podpisaniem umowy przedwstępnej.